Fri fragt v. køb over kr. 449,-

Vilkår

VILKÅR

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på Sælger A/S’ (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside www.elgspirits.shop. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl. Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordre-nummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen. Ordren vil blive opbevaret af Sælger, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet. Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Ved køb af varer på Elgspirits.shop er der indgået en bindende aftale mellem Kunden og Sælger.

 

3 Priser og betaling

 

3.1 Priser og valuta Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger

Danmark: Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Vi tilbyder fragtfrit levering til nærmeste afhentningssted - ved køb over 449 kr.


Fragtpriser i Danmark:

Post Danmark:
0-5 kilo = fra 49,- kr.
5-10 kilo = 99,- kr.
10-20 kilo = 149,- kr.

 

Norden & Europa: Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Vi tilbyder fragtfrit levering til nærmeste afhentningssted - ved køb over 849 kr.

 

 

Fragtpriser i Norden og resten af Europa:
0-5 kilo = fra 199,- kr.
5-10 kilo = 299,- kr.
10-20 kilo =399,- kr.

Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

På Elgspirits.shop kan der betales med:

Danmark: VISA/Dankort
Betaling med Dankort og VISA

Øvrige Kreditkort/ Other creditcards Fx.: Mastercard
Betaling med internationale kreditkort

3.4 Forsinket betaling

Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort. Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso. Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4 Levering

4.1 Leveringssted og måde

Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma (Postdanmark) på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

 

Vi leverer til:
Danmark
Sverige
Tyskland
Holland
Spanien
Storbritanien
Skotland
og mange flere steder rundt om i verden.

 

Afregning af nationale afgifter ved import til lande uden for Danmark er Købers ansvar.  

4.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 2-5 hverdage. Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse. Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

5 Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på Elgspirits.shop.


Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis


Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

 

Meddelelsen skal gives ved at sende en e-mail til: info@Elgspirits.com med dit ordrenummer. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du her

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

 

Varer uden fortrydelsesret
Der er tilfælde, hvor du ikke har fortrydelsesret, når du handler på nettet. Det gælder bl.a. for flyrejser, billetter til events, hotelophold og specialfremstillede varer.

5.2 Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan kun returnere varer med ubrudt indhold/emballage/låg

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen mister værdi, hvis originalemballagen ikke medfølger. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

5.5 Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Direktør Henrik Olsen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

5.4 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:
Stone Grange ApS
Drevet af Henrik Irgang Elsner
CVR: 20029471
Fredensborgvej 60
3480 Fredensborg
Danmark

ATT: fortrydelsesret/reklamation
eller
E-mail: info@Elgspirits.shop
Telefon: +45 6020 2063

6 Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb foretaget på Elgspirits.shop I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura. Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem: 1. afhjælpning af manglen, 2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering), 3. et passende afslag i købesummen eller 4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig. Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger. Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet. Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering. Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7 Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside. Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger. På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens PC. Det er desuden også muligt at oprette en kundeprofil på hjemmesiden, som kan gemme kundens oplysninger til næste besøg. På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnr, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købeaftalen) lagres hos Sælger og sendes på mail til Kunden. Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

7.2 Nyhedsbrev
Kunden kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Sælger således, at Kunden løbende modtager nyheder og anden information fra Sælger. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes af Kunden selv på hjemmesiden.

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købe-aftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.4 Markedsføring Oplysninger om kunden - navn, adresse, e-mail m.v.
- benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere op-bevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Direktøren for Elgspirits.shop har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på Elgspirits.shop er Direktør Henrik Elsner.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

8 Andet
8.1 Kontakt til Sælger

Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +45 6020 2063. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: info@Elgspirits.com

8.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder, samt prisfejl. Visse produkter er IKKE omfattet af "Fragtfrit ved køb over 449,- kr." reglen, disse er tilbudsvarer, hvor prisen i forvejen er sat ned og/eller hvor vi skriver + fragt. Fragtfrit gælder ikke for personer uden for Danmark. Intet salg til personer under 18 år. VIP rabat gælder ikke på tilbudsvarer. Tilbud gælder så længe der er varer at lægge i kurven, der tages forbehold for udsolgte produkter.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10 Vilkår for medlemskab af Elgspirits.shops Kundeklub (ikke igangsat)
Ved indmeldelse I kundeklubben optjener medlemmer 5% af deres ordrebeløb (ekskl. fragt og gebyrer) til brug ved fremtidige ordrer.

De 5% konverteres til Bonuskroner og indsættes på medlemmets konto straks efter gennemførsel af ordre.

De optjente Bonuskroner skal benyttes inden for 180 dage (6 måneder) fra erhvervelsen, hvorefter de vil bortfalde fra medlemmets konto.

Bonuskroner kan ikke benyttes til at betale for eventuel fragt og denne skal betales ved gennemførsel af ordre. (De almindelige fragtvilkår er gældende). Når der betales med bonuskroner skal der som minimum betales én almindelig krone for gennemførsel af ordre.

Returneres ordren eller dele af ordren, fratrækkes Bonuskroner tilsvarende 5% af det returnerede.
Ved indmeldelse i Kundeklubben accepterer nye medlemmer at modtage nyhedsbreve og SMS’er (3-4 gange månedligt).

Bonuskroner kan ikke benyttes til at betale for eventuel fragt og kan tæller ikke med i ”Fragtfrit køb over 449,- kr.” – eksempel: Købes en vare til 449,- kr. og der bruges 100 Bonuskroner som rabat – SKAL der betales fragt (Gem evt. Bonuskronerne til en anden gang)


11 Oplysninger om Sælger
Stone Grange ApS
Drevet af Henrik Irgang Elsner
CVR: 20029471
Fredensborgvej 60
3480 Fredensborg
Danmark
E-mail: he@Elgspirits.com
Telefon: +45 6020 2063

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Direktør Henrik Irgang Elsner, e-mail: he@stonegrange.dk . Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til de almindelige domstole.

Disclaimer Sverige:
Genom att handla hos Elgspirits.shop accepterar, godkänner och bekräftar du följande. 
- Att du har fyllt 18 år
- Att det för varje köp är ditt ansvar att betala alkoholskatt till Skatteverket i Sverige. Allt annat har Elgspirits.shop betalat i Danmark. För mer information se http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/alkoholskatt.4.18e1b10334ebe8bc8000505.html